Tek Çatı

Hepportre

Bizler Her Zaman Yanınızdayız


Genel Merkez : İstanbul - Tuzla

Şube : Sakarya - Erenler

Eğitmen Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. İşbu Uzman Üye Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayan uzman (“Uzman”) ile diğer tarafta, HepAkademi platformu (“HepAkademi”) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar uyarınca hüküm doğurmaktadır.

1.2. Bundan böyle Uzman ve HepAkademi ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte“Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

Uzman: Platform’da kendisine ve Uzman Hizmetleri’ne ilişkin yayınları gerçekleştiren, Hizmet’ten Sözleşme sürecinde faydalanan ve Kullanıcılar’a ürün ve hizmetlerini sağlayan hizmet sağlayıcı Sözleşme tarafı.

Uzman Hizmetleri: Uzman’ın kendi belirlediği ve Platform’da yer alan sayfasında yayınlanan eğitimler, kurslar ve/veya benzeri hizmetler.

Kullanıcı(lar): Platform’a üye olarak Platform’u kullanan ve Platform üzerinden Hizmetler için sipariş oluşturabilecek/satın alma gerçekleştirebilecek kişiler.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Platform: HepAkademi tarafından işletilen ve tüm haklarının HepAkademi’ye ait olduğu HepAkademi isimli ve hepportre.com/hepakademi/ alan adlı mecra.

Hizmet: Platform üzerinden Uzman’a HepAkademi tarafından sunulan, Uzman Hizmetleri’nin yayınlanması, satışa ilişkin fonksiyonlar, Uzman Hizmetleri yönetim ve planlama araçları ve benzeri HepAkademi tarafından belirlenen hizmetler.

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

3.1. Platform, HepAkademi tarafından işletilen ve Uzman tarafından Uzman Hizmetleri’nin tanıtımının, Kullanıcı’ya satışının ve/veya yönetiminin sağlanmasına imkan veren bir online platformdur. İşbu Sözleşme’nin konusu; Hizmet’in, Uzman’ın Platform üzerinden gerçekleştireceği işlemlerin ve Taraflar’ın birbirlerine ve Uzman’ın Kullanıcı’ya yönelik hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3.2. Sözleşme, Taraflar’ın bu Sözleşme’nin konusu hakkında anlaştığına dair tüm hükümleri kapsar ve kendisinden önce yapılmış ve bu Sözleşme’nin hükümlerini kapsayan tüm anlaşma ve sözleşmelerin, yazılı ya da sözlü tekliflerin yerine geçer.

3.3. Uzman, Platform’da kullanıcı olarak hareket etmesi halinde HepAkademi Platform Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi olacağını, işbu hususu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı olarak hareket edilen hallerde kişisel veriler, HepAkademi Platform Kullanıcı Aydınlatma Metni uyarınca işlenecektir.

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Uzman Platform’a kayıt için talep edilen bilgilerini sağlayarak Platform üzerinde bir üyelik hesabı oluşturur ve Hizmet’ten faydalanabilmek için kendi belirlemiş olduğu kullanıcı adı ve şifre ile Platform’a giriş yapar. HepAkademi’nin yapılan üyelik başvurularını kabul etmeme hakkı saklıdır.

4.2. Platform üzerindeki Uzman hesapları Uzman’a özeldir. Uzman, kendi adına oluşturduğu hesabını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişilere (bu kişiler Platform’a üye olsun ya da olmasın fark etmeksizin) devredemez veya Platform üzerindeki kendi hesabının üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Uzman, kendi kullanıcı adı ve şifresinin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumludur.

4.3. Uzman, Platform üzerinde kendi profil sayfasını oluşturarak Uzman Hizmetleri’ni buradan duyurur ve sayfası üzerinde elektronik ticaret faaliyetlerini gerçekleştirir. Uzman, dilerse profil sayfası üzerinden yine kendine ait sair sosyal medya mecralarındaki hesaplarının linkini veremiyecektir. Uzman’ın link verdiği sayfalar yine kendisine ait olmalıdır ve ilgili mevzuata aykırı hiçbir içerik barındırmamalıdır. Aksi takdirde ilgili link HepAkademi tarafından kaldırılabilecektir.

4.4. Uzman, işbu Sözleşme'ye konu süreçler ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere HepAkademi tarafından bildirilen / Platform’da yayınlanan kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. HepAkademi, söz konusu kurallarda tek taraflı olarak ve dilediği zaman ve şekilde değişiklik yapma hakkını haizdir. Bu kapsamda;

4.4.1. Uzman, her yeni Uzman Hizmetleri eklenmesi ve/veya mevcut Uzman Hizmetleri’nin değişmesi hallerinde, söz konusu eklemeyi/değişikliği dijital ortamda HepAkademi’nin belirttiği yöntem ile Platform’a yükler.

4.4.2. Uzman, Platform’da yayınladığı Uzman Hizmetleri’nin içeriğini, Kullanıcılar’ın Uzman Hizmetleri ile ilgili bilmesi gereken tüm bilgi, detay ve uyarıları, uygun olduğu ölçüde görsel açıklamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi (etkinlik adı, kategori, kapasite, ücret, iptal imkanı, iade opsiyonu, eğitimin seviyesi, hitap ettiği özel bir katılımcı profili mevcut ise bu profile dair detaylar, katılım için gereken asgari şartlar ve bunlara dair uyarılar, etkinliğin kapalı veya açık olması, bir kişiye/birden çok kişiye yönelik olması vb. gibi) tam, doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde sağlamayı taahhüt eder. Yine bu kapsamda Uzman, Uzman Hizmetleri’ne katılım yöntemi (fiziksel ya da elektronik ortamda olsun), yönlendirmesi ve koşulları hakkındaki bilgileri Kullanıcılar’a sağlamak ile münhasıran yükümlüdür. Uzman Hizmetleri’nin tabi olduğu bir yasal düzenleme söz konusu olması halinde ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm içerik şartlarına Uzman tarafından duyurulur ve Platform’a bu doğrultuda bilgi ve içerikler yüklenir. HepAkademi’nin Uzman’a bu kapsamda herhangi bir hizmet sağlama taahhüdü bulunmadığı gibi herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4.3. Uzman Hizmetleri’ne ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Platform üzerinden güncellemeyi ve söz konusu güncellemeleri derhal HepAkademi’ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Uzman'ın HepAkademi'ye/Platform’a sağladığı bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uzman'ın maruz kalabileceği zararlardan yahut Kullanıcılar tarafından bu kapsamda iletilebilecek taleplerin karşılanmasından HepAkademi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.4.4. Yayınlanan Uzman Hizmetleri’ne konu eğitim, seans, grup dersi vb. çalışmalar için kontenjanın dolması halinde Platform üzerinden ilgili ilan kapatılacaktır . Uzman, Platform’da ilgili Uzman Hizmeti için belirttiği kontenjanı Platform üzerinden alınacak rezervasyonlar ve satın alımlar için açtığını, sair kanallar üzerinden aldığı rezervasyonların / satın alımların işbu kontenjana etki etmeyeceğini beyan eder.

4.5. Uzman, Platform üzerinden Kullanıcılar'ın ödeme gerçekleştirebilmesi için gerekli olan işlemleri gerçekleştirecektir, HepAkademi yalnızca mecra sağlar. Platform üzerinden gerçekleşecek ödeme süreçleri, HepAkademi’nin anlaşmalı olduğu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla gerçekleştirilecek olup Uzman, ilgili anlaşmalı kuruluşun tüm hüküm ve koşullarına uygun olarak hareket edeceğini, ödeme işlemleri için işbu üçüncü taraf sözleşmelerini akdedeceğini ve talep edilen bilgi belgeleri sağlayıcını kabul eder. Uzman, Platform üzerindeki ödeme imkanları ile veya ileride söz konusu olabilecek sair yöntemlerin her zaman HepAkademi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini bildiğini ve buna ilişkin kural ve prosedürlere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Tereddüte mahal vermemek adına; HepAkademi ödeme işlemini alarak anlaşmış olduğu komisyon oranında Uzmana ödeme planında belirtildiği gibi ödemesini yapacağını taahhütte bulunur.

4.6. HepAkademi, Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak Uzman’dan her türlü bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir. Uzman, HepAkademi’nin talebinde açıkça farklı bir süre öngörülmemiş ise işbu talepleri 3 (üç) gün içerisinde yerine getirecektir.

4.7. Uzman Hizmetleri’ne ilişkin ücretlendirme, münhasıran HepAkademi’nin hakimiyetinde olup. Uzman, işbu ücretleri Platform’daki ilgili Uzman Hizmeti ilanında KDV dahil olarak Türk Lirası cinsinden belirtecektir.

4.8. Uzman, Kullanıcı’nın Platform’dan Uzman Hizmetleri’ne ilişkin satın alım gerçekleştirmesini ve deneyimini olumsuz etkileyecek gerek HepAkademi’ya gerek Kullanıcılar’a yönelik herhangi bir faaliyette bulunmamayı, HepAkademi’nin ve Platform’un aleyhine sonuç doğurabilecek herhangi bir işlem gerçekleştirmemeyi ve her halükarda Kullanıcı’nın Platform üzerinden Uzman Hizmetleri’ne ilişkin satın alımlarını zorlaştırıcı / engelleyici / önleyici / aleyhe sonucu doğurucu bir uygulama sürdürmeyeceğini taahhüt eder.

4.9. Uzman, Uzman Hizmetleri’ne ilişkin ilgili bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili Uzman Hizmeti ilanını Platform’da yayına alabilecektir. Uzman’ın gerekli üyelik ve bilgi verme yükümlülüklerini tam olarak ve/veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle yaşanabilecek gecikmelerden HepAkademi sorumlu değildir.

4.10. Uzman, Platform üzerinden verilen siparişlere ilişkin olarak Kullanıcı'dan kaynaklanan hatalardan dolayı HepAkademi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.11. Uzman, Uzman Hizmetleri kapsamındaki eğitimleri/faaliyetleri yayınladığı tarih ve/veya saatte yürütmeye ve bunları iptal etmemeye azami özen gösterecek olup, olası tüm tarih ve/veya saat değişikliklerini derhal Platform üzerindeki ilanda yayınlayacaktır. Bunlar ek olarak Uzman, ilgili Uzman Hizmetleri ilanlarında iptal ve ücret iadesi politikasına açıkça yer verecek, bu kapsamda tüketicinin korunması mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun politikalar belirleyecek ve Kullanıcılar’a iptal ve/veya ücret iadelerini kullanıcı memnuniyetini de esas alarak yerine getirecektir. HepAkademi, Uzman Hizmetleri’nin tarih ve/veya saat değişiklikleri veya iptallerinden veya iptal-iade prosedüründen hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.12. Uzman, HepAkademi’nin ön iznini almak şartıyla kendine tahsis edilmiş arayüzlerde üçüncü kişilere ait reklamlar yayınlayabilecektir. Uzman, bu reklamların yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olacağını, bunların tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olmayacağını ve bu reklamlarda HepAkademi’nin ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğini, bu hükmün ihlali halinde HepAkademi’nin  nezdinde doğabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. HepAkademi tarafından Platform’da reklamlar yayınlanması halinde ise Uzman bu konuda herhangi bir iddia ya da itiraz ileri sürmeyeceğini ve bu konudaki karar yetkisinin münhasıran HepAkademi’nin’de olduğunu peşinen kabul eder.

4.13. Uzman, HepAkademi’nin tamamen kendi takdirinde olarak üçüncü kişi ve kuruluşlar ile ortaklaşa kampanyalar düzenleyebileceğini ve/veya bu kapsamda yeni iş ilişkileri oluşturabileceğini kabul eder. Uzman, HepAkademi  tarafından işbu kampanyalara ilişkin olarak iletilen her tür talimata uymayı ve bu hususlarda HepAkademi ile tam bir işbirliği içerisinde davranmayı kabul eder.

4.14. Uzman, HepAkademi’nin kendisine ait her tür ticari unvan, logo, marka, ürün ve sair unsuru Platform’da ve/veya Uzman’a ait profil sayfasında olmak üzere fakat bununla sınırlı olmayacak şekilde her türlü sair alanlarda ve/veya Platform’a katkı sağlayacak şekilde sair mecralarda reklam ve tanıtım amaçlı kullanabileceğini kabul eder. Uzman, bu hususla ilgili olarak HepAkademi’den herhangi bir talepte bulunamaz veya HepAkademi’ye karşı bir iddia ileri süremez.

4.15. HepAkademi, Platform’da tek taraflı olarak değişiklik ve/veya güncellemeler yapabilecek olup, Platform’un Hizmet kapsamında kullanılabilmesi için gerekli teknik altyapı ve donanımı sağlamak Uzman’ın sorumluluğundadır. Uzman, Platform’da siparişlerin alınması için kendi nezdinde gerekli tüm teknik ve idari süreçleri, bu siparişlerde aksamaya yol açmayacak şekilde zamanında ve gereği gibi yürütecektir.

4.16. Uzman, Platform üzerinden Kullanıcılar'a kendisini ve Uzman Hizmetleri’ni puanlama ve yorumlama imkanı tanınabileceğini, bu puanlama ve yorumlamaların Platform’da açık ve erişilebilir bir şekilde yayımlanabileceğini kabul eder. HepAkademi’nin  söz konusu yorum ve değerlendirmelere ilişkin olarak Uzman’a cevap hakkı tanıdığı durumlarda Uzman, 7 (yedi) günlük süre içerisinde cevabını iletmekle yükümlü olduğunu ve işbu cevaplar üzerinden değişiklik yapma, yayımlama veya yayımlamama dahil tüm hakların HepAkademi’ye ait olduğunu kabul eder. HepAkademi, işbu puanlama ve yorumlama sürecini değiştirebilir ve bu kapsamda Uzman’ın puanı/yorumu yayınlama/yayınlamama takdir yetkisine haiz olması halinde bunu kötüye kullanmayacağını veya Kullanıcılar’ı yanıltmayacağını kabul eder.

4.17. Uzman’ın işbu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerine, yürürlükteki mevzuata aykırı davranması yahut Uzman Hizmetleri’ne/ifasına yönelik Kullanıcılar'ın veya üçüncü kişilerin zarara uğraması nedeniyle veya Uzman’ın kusuru nedeniyle HepAkademi’nin zarara uğraması halinde HepAkademi’ye Kullanıcılar ya da üçüncü kişiler tarafından herhangi bir talep iletilmesi, HepAkademi’nin yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi olması ya da başkaca bir zararının ortaya çıkması halinde Uzman, ilgili talep ve tutarları ferileri ile birlikte ilk talebi üzerine HepAkademi’ye nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

4.18. Uzman’ın platform içinde kendi eğitimlerine kayıt olan bütün öğrencilerin/danışanların/kursiyerlerin telefon, adres, tc vb bütün bilgilerini kendi uzman alanında görebileceği ama bu özel bilgileri kendi tarafınca kayıt altına alınması 3. kişilerle paylaşılması veya HepAkademi platform harici öğrencilere/danışanlara/kursiyerlere kendisi direk ulaşması kendi özelinde daha uyguna ucuza veya ücretsiz olarak ders vermesi kesinlikle yasaktır. Bu durumu yapan uzman tespit edilmesi veya bu konu hakkında öğrencilerin/danışanların/kursiyerlerin platforma yazması halinde uzmana CEZAİ İŞLEM maddesinde yazan maddeler gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

5. Mevzuata Uyum

5.1. Uzman, Uzman Hizmetleri’ni, Kullanıcı tarafından talep edilen kapsamda, ilgili tüm mevzuata uygun ve ayıpsız bir şekilde ve Kullanıcı memnuniyetine gerekli özeni göstererek ve profesyonel standartlara uygun olarak sağlayacaktır. Uzman, Platform vasıtasıyla sunduğu mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin sağlanması süreci ve satış sonrasında sunulacak hizmetler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü işleminde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. Uzman, Uzman Hizmetleri’nin ve/veya bunlarla ilgili olarak düzenlenecek herhangi bir faaliyetin izin (veya sair lisans, belge, kayıt vb.) gerektirmesi halinde bu izinlerin alınmasından bizzat sorumlu olacak ve bu izinlerin alınmış olduğuna ilişkin kayıtları talep üzerine HepAkademi’ye sunmak üzere saklayacaktır. Tereddüte mahal vermemek adına; HepAkademi tarafından Platform’da Uzman’a sunulacak arayüzler, fonksiyonlar, matbu metinler vb. içerik ve özellikler, hiçbir şekilde Uzman’ın veri sorumlusu, içerik sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı sıfatlarından kaynaklanan yükümlülüklerine HepAkademi’nin ortak olduğu veya HepAkademi’nin herhangi bir sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanmayacaktır, Uzman’ın mevzuattan doğan yükümlülüklerine uyum sorumluluğu tamamen Uzman’a aittir.

5.2. Uzman, içerik sağlayıcı olarak Platform üzerinden sağladığı her türlü içeriğin mevzuata uygun olacağını taahhüt eder. Uzman, kendi işletmesine / Uzman Hizmetleri’ne ilişkin yapacağı reklamlarda yürürlükteki mevzuata uygunluğu sağlamaktan münhasıran sorumludur.

5.3. Uzman, Uzman Hizmetleri’nin gereği gibi sağlanmasının münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, HepAkademi’nin işbu Sözleşme kapsamında Uzman’a karşı sorumluluğunun yalnızca Hizmet’in sağlanması ile sınırlı olduğunu, HepAkademi’nin Uzman Hizmetleri ile ilişkili olarak meydana gelebilecek zararlarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

5.4. Uzman, Uzman Hizmetleri’ni ve Hizmet’ten faydalanması kapsamındaki işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmeyi, HepAkademi tarafından bildirilmiş kurallar ve/veya mevzuat hükümleri dışına çıkmamayı, (eğer mevcut ise) kendi çalışanlarının, eğitmenlerinin, bağlı personeli ve sair kişilerin de bu kurallarla bağlı olmasını sağlayacağını taahhüt eder.

5.5. Uzman, (eğer mevcut ise) Uzman Hizmetleri için görevlendirdiği asistan, çalışan veya sair üçüncü kişilerin ilgili hizmetin ifası için gereken yetkinlik, profesyonellik, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu, Uzman Hizmetleri kapsamında sadece bu nitelikleri haiz kişileri görevlendirmeyi, bu kişilerin işbu Sözleşme ve Uzman Hizmetleri kapsamındaki tüm fiillerinden bu kişiler ile müteselsilen ve tamamen sorumlu olduğunu kabul eder.

5.6. Uzman, Kullanıcılar tarafından HepAkademi’ye iletilebilecek (Hizmet harici) tüm iddia ve taleplerin bizzat kendisine yönlendirileceğini, bu kapsamda Kullanıcılar’ın tek muhatabının kendisi olduğunu kabul eder.

5.7. Uzman, hizmet sağlayıcı olarak Uzman Hizmetleri’nin satışı için Platform üzerinden Kullanıcılarla akdedilecek mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu, tüketici mevzuatından doğanlar başta olmak üzere bu satışlar açısından Kullanıcı taleplerinin tek muhatabının kendisi olacağını ve bu talepleri ilgili mevzuata uygun şekilde karşılamakla yükümlü olduğunu, HepAkademi’nin bu hususlarda sadece aracı hizmet sağlayıcı konumunda olduğunu ve HepAkademi’nin bu minvalde bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.8. Uzman, Uzman Hizmetleri’nin sağlanması kapsamında (eğer söz konusu ise) kendisi tarafından istihdam edilen çalışanların idare ve denetiminden münhasıran ve bizzat sorumludur. Uzman, bu çalışanların iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olan ve sair kanuni haklarını işveren sıfatı ile tam ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Uzman, HepAkademi’nin işveren sıfatı ile herhangi bir talebe maruz kalması halinde tüm bu tazminat talepleri ve sair zararları Uzman’a fer’ileri ile birlikte rücu edeceğini ve kendisinin de bu talep ve zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında ve Hizmetler çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak sağlanan veya herhangi bir şekilde vakıf olduğu gizli bilgileri gizli tutacağını, bunları Sözleşme’de belirtilenden başka hiçbir amaç için kullanmayacağını ve gizli bilginin sahibi olan Taraf’ın izni olmaksızın bunları üçüncü şahıslara, Sözleşme’nin ifasının veya yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği haller dışında, hiçbir surette ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerini KVKK’ya uygun olarak yerine getirecektir. HepAkademi, Uzman’ın veri işleme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup sorumluluk münhasıran Uzman’a aittir. Taraflar, kişisel verilere kendi çalışanı veya üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini engellemek, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için gerekli ve makul tüm idari ve teknik tedbirleri alır. Uzman, KVKK ve sair ikincil mevzuata aykırı veri işleme faaliyetlerinden kaynaklı sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda yöneltilebilecek tüm talepler, idari cezalar ve her tür ödemelerden kaynaklı olarak HepAkademi’nin maruz kaldığı tüm zararları ilk talepte derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. İşbu madde Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

7. Platform ve Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler, Platform üzerindeki veriler de dahil olmak üzere HepAkademi’ye ait sistem ve Platform’un tüm fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere; fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm mali, manevi ve ticari hakları münhasıran HepAkademi’ye aittir. HepAkademi, Sözleşme süresi ile sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemez veya alt lisanslanamaz bir şekilde Platform üzerinde Uzman’a ancak Hizmet’ten faydalanılması için gerekli olan kullanım ile sınırlı bir kullanım hakkı tanır.

7.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerini KVKK’ya uygun olarak yerine getirecektir. HepAkademi, Uzman’ın veri işleme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup sorumluluk münhasıran Uzman’a aittir. Taraflar, kişisel verilere kendi çalışanı veya üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini engellemek, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için gerekli ve makul tüm idari ve teknik tedbirleri alır. Uzman, KVKK ve sair ikincil mevzuata aykırı veri işleme faaliyetlerinden kaynaklı sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda yöneltilebilecek tüm talepler, idari cezalar ve her tür ödemelerden kaynaklı olarak HepAkademi’nin maruz kaldığı tüm zararları ilk talepte derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Bu Sözleşme kapsamında Platform üzerinden sunulan içeriklerin fikri mülkiyet hakları üzerinde Uzman, işbu Sözleşme’nin amacı ve süresi ile sınırlı olmak üzere HepAkademi’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı tanımaktadır.

7.4. Uzman’ın Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, HepAkademi ve Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform’un çalışmasını veya Kullanıcılar’ın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde Platform’a orantısız yük bindirmesi; HepAkademi’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, HepAkademi sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

7.5. HepAkademi, Platform’u “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Uzman’ın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. HepAkademi, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

7.6. HepAkademi, Uzman’ın (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

8. Mali Yükümler

8.1. Uzman uzman profili oluşturma sırasında aşağıdaki ödeme rejimleri uygulanacağını bilir. Paket türleri, içerikleri ve/veya ödemeye ilişkin hükümleri HepAkademi tarafından değiştirilebilecek olup Paket alımlarında HepAkademi tarafından duyurulan güncel bilgiler esas alınır.

8.1.1. Uzman'ın Ödeme Yapan Öğrenci Başı Alacağı Ücret: Uzman kayıt, lisans veya ilan için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Uzman’ın Platform üzerinden satışı gerçekleştirilen paketler, birebir eğitim veya video eğitimleri için Uzmanın HepAkademi ye belirttiği fiyatların üstüne KDV + Komisyon Bedelleri eklenecektir. HepAkademi uzmana belirttiği fiyatın üstünde + KDV olarak ücretini öder ve Uzman belirtilen ücret + KDV olarak HepAkademi ye faturasını kesmektedir.

8.1.2 Uzmanın her ay 1-15 ve 16-31 arasındaki ödeme yapan kullanıcının almış oldukları paketler Uzmanın HepAkademiye belirtmiş olduğu ücret ile hesaplanarak uzmana her ayın 15. gününde ve ayın son gününden sonra 7 gün içinde ödeme yapılır. Bu hesaplamalar 3 farklı kategoride yapılmış olup o anda Uzmanın HepAkademiye belirtmiş olduğu ücretler üzerinden hesaplanarak Uzman’ın belirttiği banka hesabına yatırılır.(Örnek; Ocak 1-15 günlerinde ödeme yapılan satışlar 16-22 günlerinde hesaplanıp yatırılır, Ocak 16-31 günlerinde ödeme yapılan satışlar Şubat 1-7 günlerinde hesaplanıp yatırılır)caktır.

8.2. Kullanıcılar, münhasıran Uzman tarafından belirlenen Uzman Hizmeti bedelini Platform üzerinden anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla ödeyecektir. Kullanıcı’nın yaptığı ödeme anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısı güvenli havuzunda tutulacaktır.

9. Sözleşme’nin Süresi ve Feshi

9.1. İşbu Sözleşme Uzman tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’nin feshine ilişkin bir talepte bulunmadığı sürece, Sözleşme kendiliğinden yenilenecektir.

9.2. Uzman’ın üyelik başvurusu kabul edilmez / iptal edilir ise işbu Sözleşme de kendiliğinden sona erer.

9.3. Uzman’ın mevzuata aykırılığı veya Sözleşme’yi ihlali halinde HepAkademi, Uzman’a yazılı bir bildirimde bulunacak ve söz konusu aykırılığın giderilmesi için 1 (bir) hafta bir süre verecektir. Söz konusu ihlalin verilen 1 (bir) haftalık süre içerisinde giderilmemiş olması üzerine (veyahut ilgili aykırılığın telafi edilemeyecek nitelikte olması halinde süre vermeksizin) HepAkademi, işbu Sözleşme’yi başkaca hiçbir ihbar veya tazminat yükümlülüğü altında kalmadan ve derhal feshedebilecektir. Aykırılık halinde HepAkademi, ayrıca Uzman’ın sayfasını derhal, geçici ya da süresiz olarak erişime kapatabilecektir. HepAkademinin zararı Uzman tarafından karşılanacaktır.

9.4. Taraflar, işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman diğer Taraf’a bildirmek kaydıyla tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilecektir. Uzman sözleşmeyi fesih etmesi halinde kullanıcının ödemiş olduğu ücretlere karşılık vermesi gereken eğitimleri vermek zorundadır.

9.5. HepAkademi, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını zaman zaman tek taraflı olarak değiştirebilecek veya güncelleyebilecek olup söz konusu güncellemeler ve/veya değişiklikler, Platform üzerinden Sözleşme’nin güncel versiyonunun yayımlanması üzerine derhal yürürlüğe girecektir.

9.6. HepAkademi, her halükarda, Uzman’ın yürürlükteki mevzuata aykırı davranışı, Kullanıcılar’dan Uzman ile ilgili sıklıkla şikayet alınması, herhangi bir Kullanıcı’nın Uzman’ın Hizmetleri dolayısıyla zarar görmüş olması gibi hallerde; ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir zamanda, Hizmet’i geçici ya da daimi olarak askıya alabilecektir.

9.7. HepAkademi, Uzman’a herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve tazminat sorumluluğu olmaksızın Platform üzerinde değişiklik yapma, Platform üzerinden verdiği hizmetleri askıya alma yahut sonlandırma yetkisini haizdir.

9.8. Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve derhal feshedebilir.

9.9. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde mevcut ancak ödenmemiş HepAkademi Komisyonu ve Lisans Ücreti kalemleri Uzman tarafından derhal HepAkademi’ye ödenecektir. Uzman ücreti almış ama eğitimin devam etmesi halinde kullanıcılara bu paketler bitinceye kadar eğitim vermeyi şimdiden kabul eder veya almış olduğu bedeli HepAkademiye iade edeceğini bilir.

10. Muhtelif Hükümler

10.1. Uzman, işbu Sözleşme’nin, Platform üzerinden belirli bir sıklıkta sipariş alacağına dair hiçbir şekilde herhangi bir taahhüt anlamına gelmediğini, Hizmet taleplerinin Kullanıcılar’dan geldiğini, HepAkademi’nin bu kapsamda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını, HepAkademi’ye karşı bu minvalde herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul eder.

10.2. İşbu Sözleşme kapsamında Uzman’a tanınan yetki ve yükümlülükler, Uzman ile HepAkademi arasında hiçbir şekilde herhangi bir işçi-işveren, alt işverenlik, temsilcilik, acentelik vs. ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

10.3. Sözleşme’ye ilişkin herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda HepAkademi’nın elektronik ve fiziki kayıtları geçerli delil teşkil edecek ve işbu hüküm HMK’nın 193. maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olarak kabul edilecektir.

10.4. HepAkademi, işbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili / benzer olarak uygun gördüğü farklı kişiler ile farklı sözleşmeler akdedebilir, işbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm Uzman’a, HepAkademi’nin yetkilerini sınırlayacak bir şekilde bir münhasırlık tanımamaktadır.

10.5. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10.6. Uzman, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini HepAkademi’nin ön yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

10.7. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda Sakarya Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.8. İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

10.9. HepAkademi tarafından işbu Sözleşme ile ilgili hüküm veya haklarının bir veya birkaç kere kullanılmaması, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez ve Uzman’a kazanılmış hak iddiasında bulunmak hakkı vermez.

10.10. Taraflar’ın ilk maddede yer alan adresleri yasal tebligat adresleri olup, işbu adreslere yapılacak tüm tebligatlar, adres değişikliklerinin diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, geçerli kabul edilecektir.

10.11. Uzman'ın yukarıda bulunan görevlerinin birini veya birkaçını ihlal etmesi halinde Uzman HepAkademi'nin zararını ödemeyi kabul eder ayrıca Uzman karşılıklı olarak kabul edien bu  sözleşmeyi tek taraflı olarak ihlal etmesinden dolayı 500 $ (beşyüzdolar) ödemeyi kabul eder.

Bu sözleşme 10 ana başlıkta düzenlenmiş olup daha sonra tek taraflı olarak HepAkademi sözleşmede değişiklik yapma hakkı saklı tutulup değiştirme olduğunda HepAkademi Uzmana bilgi vermesi gerekmektedir.

Uzman HepAkademi bünyesinde Eğitmen Başvurusunda yapmış olduğu kişisel bilgileri girilen kişidir.


Revizyon Tarihi : 14.11.2023 (8. Madde de düzenleme yapılmıştır)

İletişim

Açık Pozisyonlarımız

Yaşadığın İl de Freelance Çalış
Satış & Pazarlama

Şirketimizin bünyesinde bulunan 5 ana sektörün içindeki 15 faaliyet alanlarımızı müşterilere aktarılması ve satışın yapılması

Model

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmakla birlikte her ilimizdeki E-Ticaret, Afiş vb çekimler için yeni yüzlere ihtiyacımız vardır . . .

İş Birlikçi

Sanal Pazar mantığıyla çalışan E-Ticaret sitemiz başta olmakla birlikte bütün faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde İndirimli ürün satarak komisyon kazanabilirsiniz . . .

Fotoğrafçı

Şirketimizin bünyesinde bulunan 5 ana sektörün içindeki 15 faaliyet alanlarımız için model, ürün vb çekimleri yapabilecek stüdyosu olan veya temin edebilecek sürekli veya haftada belli günler çalışabilecek fotoğrafçılara ihtiyacımız vardır . . .